Türk Kültürüne Dair Her Şey!

BEYIN GÖÇÜ

Türk gençliğinin ve memleketimizin en önemli meselelerinden biride ‘’Beyin Göçü’’dür. Gençlerin istihdamında; beyin göçü olayı da çok önemlidir.

Çok iyi yetişmiş, iyi yabancı dil bilen, modern bilgilerle mücehhez gençlerimizin bir kısmı başka ülkelere gitmektedirler. Bu memleketimiz için büyük kayıptır.

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere, Avrupa ülkeleri, bizden beyin ithal etmektedir. Bilhassa memleketimizin yetiştirmiş olduğu doktorları ve mühendislerimizi, benzeri teknik elemanlarımızı cazip tekliflerle memleketlerine özendirmektedir. Biz ise, bu kabiliyetlerimizi değerlendireceğimiz yerde, Avrupa’nın ikinci, üçüncü derecede ve hatta ülkelerinde pek revaç bulmayan kimselerini uzman olarak yurdumuza özendirip, tatminkar ücretlerle çalıştırmaktayız. Buna ise milli hisleri yüksek olan genç kabiliyetlerimiz, kendilerini değerlendirilmedikleri için kırılmakta ve küskün olarak başka ülkelerde hizmet görmektedirler. Elbette ki, bunun dışında olanlar da var. Bu gibiler; artık milli hislerini kaybedip, paraya tapan kişilerdir. Bunların kaybedilişindeki kabahat da yine devleti idare etmiş olanlarındır. Zira, bu gençlerimiz manen, maddeten iyice yoğrulup; milli bir terbiye ve kültür aşılanmış olsaydı, hiçbir zaman benliklerini kaybedip yabancılaşmayacaklardı. Kabiliyetlerinden, milletini istifade ettirecekler ve vatan ve milletimizin kalkınmasında her türlü mahrumiyete katlanmayı ideal bilerek çalışacaklardı.

Türkiye’mizde iyi bir devlet organizasyonu maalesef kurulamamıştır. Bu kurulamayıştır ki; gençliğimizi ümitsizliğe kaptırmış huzursuzluğa sebebiyet vermiştir. Bu organizasyon yoksunluğudur ki; biz etek dolusu para sarfıyla lise mezunlarımızı Avrupa’ya tahsile gönderirken, onlar bizim üniversite mezunu genç kabiliyetlerimizi ülkelerinde istihdam etmektedirler.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ VE TÜRK TOPLUMUNDA SOSYAL ÇÖZÜLME

Cemal ANADOL

Orkun Yayınevi Kasım 1991 İSTANBUL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir