Türk Kültürüne Dair Her Şey!

Genel

Genel

BEYIN GÖÇÜ

Türk gençliğinin ve memleketimizin en önemli meselelerinden biride ‘’Beyin Göçü’’dür. Gençlerin istihdamında; beyin göçü olayı da çok önemlidir. Çok iyi yetişmiş, iyi yabancı dil bilen, modern bilgilerle mücehhez gençlerimizin bir…
Genel

DAİMA TAHRİF, DAİMA YALAN!

Lawrence’in Birinci Dünya Harbinden evvel Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi beklendiği sıralarda, bu imparatorluğun topraklarına girmesinde Babıali’den aldığı bir irade önemli ve belki de kat’i rolü oynamıştır. İngiliz yazarı bu konuda şunları…