Türk Kültürüne Dair Her Şey!

Tarih

Tarih

HACI MURAD-I VELI

ÖNCÜ ALPEREN HACI MURAD-I VELİ (1117- 1207)               Hacı Murad-ı Veli 1117 yılında Türkistan’ın Sayram Kasabasında doğmuştur. Asıl adı Ali’dir. Annesinin adı Hatice, babasının adı Seyyid Ahmet’tir. Babası Hoca Ahmet…
Tarih

HOCA AHMET YESEVI

HOCA AHMET YESEVİ (1093-1166)     ‘’Kafir bile olsan, hiç kimsenin kalbini kırma. Çünkü kalbi kırmak Allah’ü Teala’yı kırmaktır. Gönlü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı…
Tarih

KARAHANLILAR

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETİ (940 - 1040) Karahanlılar Devleti, bugün Türkistan dediğimiz bölgede kurulmuştur. Büyük Türk Hakanlığı, Batı Hakanları (Karahanlılar) ve Doğu Hakanları (Uygurlar) olmak üzere oluşmuştu. Karahanlı Hükümdarı Saltuk Buğra…
Tarih

TÜRK HALKININ ÇEKTIĞI MÜŞKILAT

Devlet memurlarının büyük çoğunluğunun da mensup olduğu hakim ırkı teşkil etmelerine rağmen Türkler imparatorluğun diğer unsurlarından daha az sefalet çekmiyorlar. Üstelik elçiliklerde de onları müdafaa edecek kimse yoktur. Vergi mukataası…
Tarih

SÜLEYMAN DAĞI

Kırgızistan da Tanrı ve Pamir Dağları arasında yer alan Oş şehrinin ortasında İpek Yolu üzerinde bulunan, Hz. Süleyman’ın burada yüksek bir tepeye çıkarak dua ettiği halk söylenceleri içerisinde yer alan…
Tarih

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ

Ülker ŞEN Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004. Tarih boyunca insanlar ilâhî dinlerin inanç ve uygulamalarının yanı sıra ilâhî olmayan dinlerin inanç, âdet…