Türk Kültürüne Dair Her Şey!

KARAHANLILAR

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETİ

(940 – 1040)

Karahanlılar Devleti, bugün Türkistan dediğimiz bölgede kurulmuştur. Büyük Türk Hakanlığı, Batı Hakanları (Karahanlılar) ve Doğu Hakanları (Uygurlar) olmak üzere oluşmuştu. Karahanlı Hükümdarı Saltuk Buğra Han’ın <<Abdülkerim>> adını alarak 920 yıllarına doğru İslam Dinini kabul etmiş olması Türk tarihini açısından dünya tarihini etkileyen dönüm noktası olmuştur.

Karahanlılar, Müslüman Olmak ve Türk İmparatorluğu’nu Akdeniz’e        Yaklaştırmak Sureti ile Türk Tarihinin Dönüm Noktası olan

Çifte İnkılabı Gerçekleştirdiler.

Saltuk Buğra Han söylencelerine göre Türk Hükümdarı İslamiyet’in esaslarını rüyasında öğrenmiş, sabah katlığında etrafında bulunanlara öğretmiş ve bütün Türklerin Müslüman olmasını emretmiştir.

İslam dünyasına genç, dinamik ve en kudretli kuvvet olarak katılan Türkler bir asır sonra İslam Dünyasının hakimi ve temsilcisi olmuşlardır.

İkinci inkılabı ise Türk İmparatorluğunu daha güneybatıya kaydırmakla yapmışlardır. Maveraünnehir’i İranlı Samanilerden fethettikten sonra daha çok Doğu Türkistan’ın batısında yer alan Karahanlılar Doğu ve Batı Türkistan’ı birleştirmişler ve Büyük Türk Hakanlığı’na Göktürk’lerden sonra en büyük sınırlar ile zenginlikler kazandırmışlardır. Jeopolitik önemi büyük olan bu yolu Selçuklular ve Osmanlılar takip etmiştir. İstikbalin açık denizlere çıkmak olduğunu görmüşler bunu bir ülkü haline getirmişlerdir.

Karahanlı İmparatorluğunun başkenti önce Balasagun, sonra ise Kaşgar olmuştur. 1040 yılında Karahanlılar Kaşgar ve Semerkand’dadır. Büyük Türk Hakanlığı Selçuklular’a geçmiştir. Artık Türk İmparatorluğu yakın Doğu devletidir. Karahanlı hanedanı, 840 yılından 1212 yılına kadar 372 yıl devam etmiştir. Büyük Selçukluların tarihe karışmasından yani 1157 yılından sonra 55 yıl daha saltanat sürmüşlerdir.

 

KARAHANLILAR’IN BÜYÜK- KAĞANLARI

 

1.Kül Bilge Han (840 – ?)

2.Bazır Han ( ? – 920)

3.Abdulkerim Saltuk Buğra Han ( 920 – 959)

4.Baytaş Musa Han (959 – ?)

5.Ali Han (? – 998)

6.I. Ahmet Han (998 – 1017)

7.Mansur Han (1017 – 1024)

8.II. Ahmet Han (1024 – 1026)

9.Yusuf Han (1026 – 1032)

          KARAHANLILAR’IN DOĞU-KAĞANLARI

 1. Süleyman Han (1032 – 1056)
 2. I. Muhammed Han (1056 -1057)
 3. I. İbrahim Han (1057 -1059)
 4. Mahmud Han (1059 -1075)
 5. Ömer Han (1075)
 6. Hasan Han (1075 – 1103)
 7. Ahmed Han (1103 – 1129)
 8. II. İbrahim Han (1129 – 1159)
 9. II. Muhammed Han (1159 – ?)

10.Yusuf Han (? – 1205)

11.III: Muhammed Han (1205 -1210)

 

         KARAHANLILAR’IN BATI-KAĞANLARI

 

 1. I. Muhammed Han (1042 -1053)
 2. I. İbrahim Han (1053 – 1068)
 3. I. Nasr Han (1068 – 1080)
 4. Hızır Han (1080 -1081)
 5. I. Ahmed Han (1081 -1089)
 6. Yakub Han (1089)
 7. I. Mesud Han (1095 – 1097)
 8. Süleyman Han (1097)
 9. I. Mahmud Han (1097 – 1099)
 10. Cibrail Han (1099 – 1102)
 11. II. Muhammed Han (1102 – 1132)
 12. II. İbrahim Han (1132)
 13. II. Mahmud Han (1132 – 1141)
 14. III. İbrahim Han (1141 – 1156)
 15. Ali Han (1156 – 1160)
 16. II. Mesud Han (1160 – 1178)
 17. IV. İbrahim Han (1178 – 1204)
 18. Osman Han (1204 – 1212)

 

          KARAHANLILAR’IN FERGANA KAĞANLARI

 

 1. Hüseyin Han (1141 – 1156)
 2. Mahmud Han (1156 – 1165)
 3. IV. İbrahim Han (1165 – 1178)
 4. Nasr Han (1178 – 1182)
 5. Muhammed Han (1182 – 1184)
 6. Celalüddin Han (1184 – ?)
 7. Hüsameddin Han
 8. İmadüddin Han (? – 1212)
 9. I. Arslan Han (1212 – ?)
 10. II: Arslan Han (? – 1222)
 11. Muhammed Sevinç Kutluğ Arslan Han (1222 – ?)

 

BÜYÜK TÜRKİYE TARİHİ

(1.cilt)

Yılmaz ÖZTUNA

ÖTÜKEN YAYINEVİ

İstanbul, 1983

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir