Türk Kültürüne Dair Her Şey!
Kültür & Sanat

SARI RENGİN ANLATTIKLARI

Sarı renk ana renklerden biridir. Göz alıcı ve çok yönlü bir renktir. Kırmızı ile turuncu, mavi ile yeşil gibi birçok rengin oluşumunu vermektedir. Renkler insan davranışlarını ve psikolojisini yakından etkilemektedir.…
Tarih

TÜRK HALKININ ÇEKTIĞI MÜŞKILAT

Devlet memurlarının büyük çoğunluğunun da mensup olduğu hakim ırkı teşkil etmelerine rağmen Türkler imparatorluğun diğer unsurlarından daha az sefalet çekmiyorlar. Üstelik elçiliklerde de onları müdafaa edecek kimse yoktur. Vergi mukataası…
Genel

DAİMA TAHRİF, DAİMA YALAN!

Lawrence’in Birinci Dünya Harbinden evvel Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi beklendiği sıralarda, bu imparatorluğun topraklarına girmesinde Babıali’den aldığı bir irade önemli ve belki de kat’i rolü oynamıştır. İngiliz yazarı bu konuda şunları…
Kültür & Sanat

TÜRKLERDE FÜTÜVVET ANLAYIŞI

Fütüvvet’in Türkçe karşılığı soy temizliği, mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık, cömertlik, el açıklığı anlamına gelir. Fütüvvet geleneğini biz Türkler Ahi birliklerinde esnaf teşkilatı olarak yaşatmışız. Fütüvvet ahiret inancına dayanan İslam ahlakını…
Tarih

SÜLEYMAN DAĞI

Kırgızistan da Tanrı ve Pamir Dağları arasında yer alan Oş şehrinin ortasında İpek Yolu üzerinde bulunan, Hz. Süleyman’ın burada yüksek bir tepeye çıkarak dua ettiği halk söylenceleri içerisinde yer alan…
Tarih

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ

Ülker ŞEN Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004. Tarih boyunca insanlar ilâhî dinlerin inanç ve uygulamalarının yanı sıra ilâhî olmayan dinlerin inanç, âdet…
  • 1
  • 2